Ciekawostki

Czego wymagają sztuczne stoki i lodowiska?

Sztuczne lodowiska i stoki narciarskie są nadzwyczajnie atrakcyjne wśród miłośników sportów zimowych, zapewniając wykonywanie ich również poza sezonem. Owe obiekty nie jedynie dostarczają rozrywkę miłośnikom, ale też bywają istotne dla zawodowych łyżwiarzy, narciarzy oraz triatlonistów. Niemniej ich budowa jak również utrzymanie zwykle obligują do używania substancji uznawanych za szkodliwe, jak na przykład do fabrykowania sztucznego śniegu lub ładowania systemów chłodzących.

Tworzenie sztucznego lodu może wymagać używania roztworów chłodzących, na przykład amoniak lub freon, które są określane jako szkodliwe o czym mówią kody ADR. Wobec tego osoby odpowiadające za zarządzanie wspomnianymi obiektami są zobligowane posiadać przeszkolenie w temacie bezpiecznego używania, jak i przechowywania tych substancji. Warto przy tym zaznaczyć, że cena podstawowego kursu ADR nie jest wygórowana, a szkolenie z pewnością przyniosą zauważalne korzyści.

Kursy ADR są dostępne dla ludzi zatrudnionych w branży transportowej i logistycznej, jak i dla tych, którzy są zaangażowani w nadzorowanie obiektów sportowych, na przykład sztuczne lodowiska lub stoki narciarskie. Istnieją dowolne terminy kursów ADR, które dają możliwość chętnym przyswoić wymaganą wiedzę i doświadczenie związane z przepisami dotyczącymi dostarczania materiałów niebezpiecznych, włączając w to te niezbędnych przy tworzeniu sztucznego śniegu albo mrożenia lodowisk.

Kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych lub na cysterny bywają ważne dla pracowników zajmujących się nadzorowaniem punktów sportowych, gdyż wiele mechanizmów chłodzenia wykorzystuje sprężone gazy lub też ciecze będące pod ciśnieniem. Warto sprawdzić ile kosztuje kurs ADR na cysterny i zainwestować w jego realizację. W ramach owych szkoleń pracownicy uzyskują wiedzę na temat bezpiecznego napełniania, przechowywania, a także obsługiwania zbiorników ciśnieniowych, co okazuje się konieczne dla zagwarantowania bezpieczeństwa przy pracy.

Ważne jest także dobre mocowanie zbiorników oraz transportowanie substancji oznaczonych jako szkodliwe, aby unikać wypadków, a także zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska. Dlatego niezbędne jest przestrzeganie państwowych oraz międzynarodowych regulaminów odnośnie fachowego obchodzenia się z substancjami szkodliwymi, jak też cykliczne szkolenia personelu w temacie radzenia sobie na wypadek awarii lub wycieku substancji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *